Copyright by Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej, im. ks. Stanisława Ormińskiego;
modified by Mariusz Pniewski